Món quà tặng cao cấp cho sếp nữ là đại diện cho tấm lòng, sự chân thành. Cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của sếp trong thời gian qua.Kinh nghiệm chọn mua quà tết cho sếp nữ dành cho bạn
Chọn quà tết cho sếp nữ không hề đơn giản, đặc biệt nếu bạn là nam giới thì điều đó dường như rất khó khăn. Tuy nhiên, để ý một chút là bạn có thể chọn được món quà phù hợp.
 
Nếu sếp nữ của bạn là người bản lĩnh, thích khám phá những điều mới lạ thì bạn có thể tìm mua những sản phẩm quà tặng độc đáo như đồ thủ công chẳng hạn. Món quà là sản phẩm chế tác duy nhất thì càng ý nghĩa.
 
Còn nếu sếp nữ là người tinh tế, nữ tính thì bạn nên chọn những món quà độc đáo và phù hợp với địa vị của sếp như túi xách, tranh, tượng …
 
Đối với sếp nữ là người giản dị nên ưu tiên những món quà thiết thực, tốt cho sức khỏe như giỏ quà Tết, hộp quà Tết, thực phẩm tốt cho da, đặc sản vùng miền …
 
Còn với sếp nữ tin vào những điều tâm linh thì bạn có thể lựa chọn những món quà mạ vàng phong thủy, chắc chắn sếp sẽ rất yêu thích những món quà này.
 
Top 10 quà tết cho sếp nữ nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022
Hoa cài áo mạ vàng
Phụ nữ thường yêu cái đẹp và hoa cài áo mạ vàng là sản phẩm quà tặng thể hiện tự tinh tế của người tặng quà. Món quà này tuy nhỏ nhưng sếp nữ có thể kết hợp sử dụng thường xuyên trong nhiều dịp khác nhau và chắc chắn sếp sẽ nhớ mãi đến người tặng món quà này mỗi khi sử dụng.
 
hoa cài áo mạ vàng
 
<img src="http://quatangmavang24k.vn/wp-content/uploads/2020/11/hoa-cai-ao-ma-vang.jpg">
 
Hoa c&#224;i &#225;o m&#7841; v&#224;ng sang tr&#7885;ng!
Gi&#7887; qu&#224; t&#7871;t &#253; ngh&#297;a
Hi&#7879;n nay gi&#7887; qu&#224; t&#7871;t v&#7851;n l&#224; m&#243;n qu&#224; &#273;&#432;&#7907;c nhi&#7873;u ng&#432;&#7901;i l&#7921;a ch&#7885;n nh&#7845;t b&#7903;i &#432;u &#273;i&#7875;m ti&#7879;n d&#7909;ng v&#224; nhanh ch&#243;ng. Tuy nhi&#234;n &#273;&#7875; t&#7841;o &#7845;n t&#432;&#7907;ng v&#7899;i s&#7871;p n&#7919; b&#7841;n c&#243; th&#7875; s&#225;ng t&#7841;o gi&#7887; qu&#224; t&#7871;t b&#7857;ng c&#225;c s&#7843;n ph&#7849;m nh&#432; gi&#7887; qu&#224; &#273;&#7863;c s&#7843;n v&#249;ng mi&#7873;n, gi&#7887; qu&#224; c&#225;c s&#7843;n ph&#7849;m organic ch&#7859;ng h&#7841;n.
 
Tranh chim c&#244;ng m&#7841; v&#224;ng
Chim c&#244;ng l&#224; bi&#7875;u t&#432;&#7907;ng c&#7911;a ph&#432;&#7907;ng ho&#224;ng tr&#234;n tr&#225;i &#273;&#7845;t v&#224; c&#361;ng l&#224; lo&#224;i chim c&#243; b&#7897; l&#244;ng tuy&#7879;t &#273;&#7865;p m&#224; con ng&#432;&#7901;i bi&#7871;t &#273;&#7871;n. B&#234;n c&#7841;nh &#273;&#243; chim c&#244;ng l&#224; bi&#7875;u t&#432;&#7907;ng c&#7911;a h&#7841;nh ph&#250;c, gia &#273;&#236;nh h&#242;a thu&#7853;n, s&#7921; may m&#7855;n v&#224; t&#224;i l&#7897;c. &#272;&#226;y c&#361;ng l&#224; m&#7897;t m&#243;n qu&#224; &#253; ngh&#297;a d&#224;nh t&#7863;ng cho s&#7871;p n&#7919; nh&#226;n d&#7883;p &#273;&#7847;u xu&#226;n n&#259;m m&#7899;i.
<img src="http://quatangmavang24k.vn/wp-content/uploads/2021/05/tranh-chim-cong-ma-vang.jpg">
 
 
N&#432;&#7899;c hoa
Nhi&#7873;u s&#7871;p n&#7919; c&#361;ng r&#7845;t y&#234;u th&#237;ch n&#432;&#7899;c hoa ho&#7863;c s&#432;u t&#7847;m n&#432;&#7899;c hoa. B&#7841;n c&#361;ng c&#243; th&#7875; l&#7921;a ch&#7885;n mua qu&#224; t&#7863;ng n&#432;&#7899;c hoa cho s&#7871;p n&#7919; nh&#226;n d&#7883;p n&#259;m m&#7899;i. Tuy nhi&#234;n n&#7871;u kh&#244;ng c&#243; nhi&#7873;u hi&#7875;u bi&#7871;t v&#7873; n&#432;&#7899;c hoa th&#236; b&#7841;n n&#234;n ch&#7885;n mua t&#7915; nh&#7919;ng th&#432;&#417;ng hi&#7879;u uy t&#237;n v&#224; l&#7921;a ch&#7885;n m&#249;i h&#432;&#417;ng nh&#7865; nh&#224;ng ph&#249; h&#7907;p v&#7899;i &#273;a s&#7889; ph&#7909; n&#7919;.
 
>> Xem chi ti&#7871;t: https://quatangmavang24k.vn/qua-tet-cho-sep-nu/
 
Hoa sen d&#225;t v&#224;ng
Hoa sen l&#224; qu&#7889;c hoa c&#7911;a Vi&#7879;t Nam v&#224; t&#432;&#7907;ng tr&#432;ng cho v&#7867; &#273;&#7865;p thu&#7847;n khi&#7871;t, trong s&#225;ng, gi&#7843;n d&#7883;. B&#234;n c&#7841;nh &#273;&#243; hoa sen c&#242;n l&#224; v&#7853;t ph&#7849;m phong th&#7911;y gi&#250;p ng&#432;&#7901;i s&#7903; h&#7919;u t&#297;nh t&#226;m h&#417;n m&#7895;i khi ng&#7855;m nh&#236;n.
 
<img src="http://quatangmavang24k.vn/wp-content/uploads/2020/02/hoa-sen-dat-vang-mau-02.jpg">
 
&#272;&#7883;a ch&#7881; mua qu&#224; t&#7871;t cho s&#7871;p n&#7919; uy t&#237;n
Tr&#234;n &#273;&#226;y l&#224; nh&#7919;ng g&#7907;i &#253; v&#7873; m&#243;n qu&#224; t&#7871;t cho s&#7871;p n&#7919;. N&#7871;u b&#7841;n th&#7845;y &#432;ng &#253; th&#236; c&#243; th&#7875; &#273;&#7871;n v&#7899;i Ph&#250;c T&#432;&#7901;ng Gold &#273;&#7875; tham kh&#7843;o th&#234;m nhi&#7873;u s&#7843;n ph&#7849;m qu&#224; t&#7863;ng m&#7841; v&#224;ng tuy&#7879;t &#273;&#7865;p kh&#225;c.
 
Hy v&#7885;ng b&#7841;n s&#7899;m t&#236;m mua &#273;&#432;&#7907;c m&#243;n qu&#224; &#253; ngh&#297;a nh&#7845;t g&#7917;i t&#7863;ng &#273;&#7871;n s&#7871;p n&#7919;  c&#7911;a m&#236;nh. &#272;&#7875; bi&#7871;t th&#234;m chi ti&#7871;t vui l&#242;ng li&#234;n h&#7879; qua:
 
Showroom: 994 &#272;&#432;&#7901;ng L&#225;ng, H&#224; N&#7897;i.
 
Hotline: 078.707.2222
 
Web: quatangmavang24k.vn

トップ   編集 編集(GUI) 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS