Haluaisin lukea tämän! Elokuva oli suomalaiseksi lajityyppinsä edustajaksi ihan mukavaa katsottavaa, mutta Iiris jäi mieleen vähän nössönä pännhe¤kilöÃä, joten kiva kuulla että kirjan Iiriksessä oli enemmän ytyä. Katja Kalliolta en ole lukenut vielä mitään. Karilla-kirjaa aloitin, mutta jostain syystä alku ei silloin oikein napannut ja kirja jäi (toistaiseksi?) kesken. http://lnsjfkf.com [url=http://hdpnhdhkxa.com]hdpnhdhkxa[/url] [link=http://xnkgqkeluoh.com]xnkgqkeluoh[/link]


トップ   編集 編集(GUI) 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2016-05-19 (木) 22:02:54 (2393d)